Sagt om Eva

"Eva Willstrand har arbetat som kursledare för oss under flera år och levererar alltid fantastiska resultat bland kursdeltagare. Förutom en gedigen generell kompetens inom strategisk kommunikation och internkommunikation i synnerhet har hon en enastående (outstanding) pedagogisk förmåga att engagera och aktivera grupper. Hon fångar deltagarnas intresse från allra första början och är en mycket god lyssnare. Om jag kan rekommendera henne? Alla dagar i veckan!"

Nilla Peterson, utbildningschef Sveriges Kommunikatörer"Eva har hjälp mig som rådgivare under ett mycket tufft chefsuppdrag att hitta nycklarna till förbättrad kommunikation till medarbetare i alla led. Samtidigt har hennes kompetens och positiva energi stärkt och utvecklat mitt eget ledarskap.

Stort tack!"

Karin Svalgård, Verksamhetschef på Akutkliniken, NLN, Landstinget Sörmland


SAGT OM EVA

”Med sitt genuina engagemang och djupa kunskap fångade Eva omedelbart våra chefers intresse för att utveckla det kommunikativa ledarskapet. Med ett väl anpassat och superpedagogiskt upplägg ställer Eva relevanta frågor, lyfter, utmanar och ger konkreta verktyg. Resultatet är en fördjupad förståelse för betydelsen av medveten kommunikation kopplat till genomförandekraft och måluppfyllelse. Med Eva som bollplank är jag trygg i det fortsatta arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa förmågor och Folktandvården som kommunikativ organisation.”

Anneli Björkman, Kommunikationschef Folktandvården Region Jönköpings län


"Vi har anlitat Eva som föreläsare för vår chefsgrupp. Eva är en skicklig föreläsare med gedigen och bred kunskap inom kommunikationsområdet. På ett engagerande och tydligt sätt konkretiserade hon relevanta frågor och utmaningar samt gav oss verktyg för att utveckla det kommunikativa ledarskapet."

Ulf Lindblad, Vice President Human Resources Öhlins Racing AB

”En mer entusiasmerande och rutinerad utbildare inom kommunikationsområdet än Eva får man leta efter. Med sin enorma bredd och djupa kunskap har Eva förmågan att anpassa sina utbildningar utifrån målgruppens behov på ett briljant sätt – oavsett om målgruppen är rutinerade kommunikatörer eller människor som aldrig sysslat med kommunikation tidigare.”

Susanna Uppling, Avdelningschef Publik och Kommunikation, Stadsarkivet

”Eva har en fantastisk förmåga att skapa engagemang och nyfikenhet. Det märks att hon vet vad hon talar om och att hon har lång erfarenhet i yrket. På Jordbruksverket har vi främst anlitat henne för att jobba med våra chefer kring det kommunikativa ledarskapet. Hon har varit mycket omtyckt och hon har bidragit till att vi har tagit stora kliv framåt i det arbetet. Eva har förmågan att trollbinda en publik och hon har en mix av entusiasm och seriositet som är få förunnat.”

Christina Herthnek, Kommunikationschef Kommunikationsenheten Jordbruksverket


"Jag har förmånen att anlita Eva för rådgivning inom internkommunikation, både för strategiska och operativa frågor. Med sin långa erfarenhet från kommunikationsområdet och sitt inspirerande sätt ger Eva mig värdefull stöttning och kompetensutveckling i min yrkesroll."

Annika Öhlin Hägglund, Communications Specialist, Öhlins Racing AB


"Eva har en entusiastisk energi och en unik förmåga att skapa engagemang och dialog. Hon bygger ett genuint förtroende och det märks tydligt att hon har stor erfarenhet och bred kunskap inom kommunikation och ledarskap. På Uddevalla Energi önskade vi få stöttning i just detta då organisationen växt mycket de senaste åren och vi behövde få en enhetlig kommunikation som alla med ledarskap inom företaget anammade. Tack vare Eva har vi fått en tyngd i arbetet och hon har hjälpt oss att ta ett stort kliv framåt i vårt projekt med att stärka internkommunikationen."

Ellinor Forsberg, Personalchef Uddevalla Energi AB

 

"Eva har genomfört flera utbildningar hos oss som handlar om att stärka chefers kommunikativa förmåga. Vi är mycket nöjda med Evas insatser och i de utvärderingar som vi har gjort ger deltagarna Eva högsta betyg för en stor kunskap, ett starkt engagemang och en lyskraft av sällan skådat slag. Jag kan verkligen rekommendera Eva."

Marie Skeppstedt, Kommunikationsstrateg SJ

”Eva är en lyhörd, kunnig, engagerad, varm och nyfiken kursledare som på ett unikt sätt skapar en positiv och trygg stämning i gruppen. Eva fångar upp deltagarnas reflektioner och ger relevant återkoppling. Om ni vill utvecklas till en kommunikativ organisation som går mot ett tillitsbaserat arbetssätt med kommunikativa, trygga medarbetare och chefer som vågar lyfta viktiga frågor och som förstår hur viktig kommunikationen är för både prestationer och mående - då rekommenderar jag er varmt att ta hjälp av Eva!”

Lina Wingqvist, kommunikatör Mölndals stad, Västra Götalands län