Tjänster

JAG HJÄLPER ER ATT STÄRKA ER INTERNA KOMMUNIKATION

RÅDGIVNING, COACHNING, INTERIMSUPPDRAG

Vill du som ledare/chef/projektledare/HR-specialist eller medarbetare utveckla ditt ledarskap och/eller din kommunikativa förmåga? Jag erbjuder både taktisk och strategisk rådgivning och Katalyserande Coachning (ICF-certifierad på ACC-nivå).


Och om ni behöver en tillfällig extraresurs löser vi såklart även det. Jag är både praktiskt, taktiskt producerande och strategiskt långsiktig.

FÖRELÄSNING

Jag håller inspirationsföreläsningar, fysiskt eller digitalt, inom alla ämnen jag utbildar i. Syftet med en föreläsning kan till exempel vara att skapa nyfikenhet kring ämnet kommunikativt ledarskap. Det kan också vara att öka åhörarnas medvetenhet kring hur man kan stärka den egna kommunikativa förmågan och/eller att skapa en gemensam plattform för det aktuella ämnet. Viktiga förutsättningar för att stärka bilden av er verksamhet både internt och externt.

UTBILDNING, WORKSHOPS, FACILITERING

Exempel  på ämnesområden:

 • Kommunikativt ledarskap (medvetet och tillitsbaserat)
 • Led på distans - anpassa beteende och teknik
 • Kommunikativt medarbetarskap
 • Skapa förutsättningar för en kommunikativ kultur
 • Led dig själv och andra
 • Ny som chef
 • Ledarskap för projektledare (leda utan att vara chef)
 • Förändringskommunikation
 • Mötesteknik
 • Feedback och det coachande förhållningssättet
 • Konflikthantering
 • Kommunikations- och beteendestilar (med avstamp i verktyget Extended DISC som jag är certifierad i)


Jag varvar föreläsning, praktisk erfarenhet och forskningsbaserad teori, med reflektion och övningar. De anpassade utbildningarna utformas utifrån just er verksamhets behov. Målet är att deltagarna ska stärka den egna kommunikativa förmågan och få enkla metoder att använda i arbetsvardagen. Jag erbjuder en inspirerande, engagerande och lustfylld utbildningsmiljö, oavsett om utbildningen hålls fysiskt eller i digitalt format.