Hem
Eva Willstrand - utbildare, föreläsare, rådgivare och coach

Öka medvetenheten kring er kommunikation

Människor påverkar människor

Med fokus på medveten intern kommunikation och ledarskap har jag i över 20 år stöttat och hjälpt ledare, team och nyckelpersoner att utvecklas, i både privata och offentliga sektorn.


Jag har en bakgrund från ledar- och specialistroller i verksamheter som Scandinavian Airlines, Saab Technologies och Lantmännen, innan jag klev över till konsultrollen 2014. Sedan 2018 driver jag mitt eget bolag.

Det här hjälper jag er med inom kommunikation och ledarskap

Varför strategisk kommunikation?

Medarbetare behöver rätt förutsättningar för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling och för att ta ägarskap för ert uppdrag. De behöver känna sig involverade, bekräftade och uppskattade för att aktivt vilja och kunna agera som trovärdiga representanter för ert varumärke. Ett sunt och öppet arbetsklimat, ett kommunikativt klimat, skapar bra förutsättningar för detta.


Och vad är mer trovärdigt än en medarbetare, eller kanske till och med en före detta medarbetare, som talar gott om företaget? Viktigt, inte minst med tanke på behovet av att både behålla värdefull kompetens och attrahera nya talanger.


Jag är övertygad om att det med hjälp av medveten och involverande kommunikation föds oändligt mycket kreativitet, motivation, engagemang och konkurrenskraft. När vi känner oss delaktiga, engagerade och motiverade bidrar vi aktivt till att målen nås, och vi blir värdefulla ambassadörer.

Vill du veta mer om hur jag kan stötta er att gå från ord till handling? Hör gärna av dig och berätta vad du behöver!

Eva Willstrand föreläsare, utbildare och coach

Porträttfoton: Torsten Sundberg - torsten.sundberg@gmail.com

Så här kan jag stötta dig och din verksamhet

Utbildning


Under mina utbildningar varvas teoretisk och forskningsbaserad föreläsning, reflektioner och övningar. Jag skapar en trygg miljö där deltagarna vill bjuda på sina individuella reflektionen.

Den gemensamma dialogen mellan deltagarna ger möjlighet för dem att lära av varandra. Målet är att ge deltagarna konkreta tips, en gemensam terminologi och plattform – och att ha roligt.

Föreläsning


Under föreläsningen varvas teoretisk och forskningsbaserad föreläsning med eventuell reflektion. Syftet med en föreläsning är att inspirera deltagarna till att vilja vidareutveckla den egna kommunikativa förmågan.

Deltagarna får konkreta tips och starten till en gemensam terminologi och plattform.Det ska vara lustfyllt och engagerande att delta.

Rådgivning/Coaching


Jag stöttar som rådgivare vid strategiska och taktiska interna ledar- och kommunikationsutmaningar.


Som certifierad coach hjälper jag dig, din ledningsgrupp eller ditt team att hitta egna svar på vad du/ni vill och vad som ska till för att du/ni ska komma dit. Det kan handla om privata och/eller professionella utmaningar, men också om att utveckla något som redan är bra.

"Eva har en entusiastisk energi och en unik förmåga att skapa engagemang och dialog. Hon bygger ett genuint förtroende och det märks tydligt att hon har stor erfarenhet och bred kunskap inom kommunikation och ledarskap.

På Uddevalla Energi önskade vi få stöttning i just detta då organisationen växt mycket de senaste åren och vi behövde få en enhetlig kommunikation som alla med ledarskap inom företaget anammade. Tack vare Eva har vi fått en tyngd i arbetet och hon har hjälpt oss att ta ett stort kliv framåt i vårt projekt med att stärka internkommunikationen."


Ellinor Forsberg

Personalchef

Uddevalla Energi AB

”Eva har en fantastisk förmåga att skapa engagemang och nyfikenhet. Det märks att hon vet vad hon talar om och att hon har lång erfarenhet i yrket.

På Jordbruksverket har vi främst anlitat henne för att jobba med våra chefer kring det kommunikativa ledarskapet. Hon har varit mycket omtyckt och hon har bidragit till att vi har tagit stora kliv framåt i det arbetet.

Eva har förmågan att trollbinda en publik och hon har en mix av entusiasm och seriositet som är få förunnat.”


Christina Herthnek

Kommunikationschef Kommunikationsenheten Jordbruksverket

”En mer entusiasmerande och rutinerad utbildare inom kommunikationsområdet än Eva får man leta efter.

Med sin enorma bredd och djupa kunskap har Eva förmågan att anpassa sina utbildningar utifrån målgruppens behov på ett briljant sätt – oavsett om målgruppen är rutinerade kommunikatörer eller människor som aldrig sysslat med kommunikation tidigare.”


Susanna Uppling Avdelningschef Publik och Kommunikation

Stadsarkivet

Redo att ta

kommunikationen
till nästa nivå

unsplash