Välkommen

MÄNNISKOR påverkar människor. Öka medvetenheten kring er kommunikation.

INOM KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP HJÄLPER JAG ER GÄRNA MED:

JAG ARBETAR MED HANDFASTA och lättanvända metodstöd som bygger på forskningsbaserade teorier och praktiska erfarenheter. Erfarenheter som hela tiden stärks och utvecklas genom samarbetet med mina kunder.

NÅ MÅLEN TILLSAMMANS

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att det med hjälp av medveten och involverande kommunikation föds oändligt mycket kreativitet, motivation, engagemang och konkurrenskraft. När vi känner oss delaktiga, engagerade och motiverade bidrar vi aktivt till att målen nås, och vi blir värdefulla ambassadörer.

KORT FÖRELÄSNING I SIN HELHET från Kompetensdagen 2023.

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer. Drygt 1000 deltagare från hela Sverige.

Den David jag refererar till är David Ståhlberg som inledde dagen.

EXEMPELKLIPP från fysisk och digital föreläsning.

JAG HÅLLER BÅDE fysiska och digitala föreläsningar och utbildningar, självklart anpassade efter mina uppdragsgivares önskemål och behov.

DÄRFÖR STRATEGISK

INTERN KOMMUNIKATION

MEDARBETARE BEHÖVER rätt förutsättningar för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling och för att ta ägarskap för ert uppdrag. De behöver känna sig involverade, bekräftade och uppskattade för att aktivt vilja och kunna agera som trovärdiga representanter för ert varumärke. Ett sunt och öppet arbetsklimat, ett kommunikativt klimat, skapar bra förutsättningar för allt detta.


OCH VAD ÄR VÄL MER TROVÄRDIGT än en medarbetare, eller kanske till och med en före detta medarbetare, som talar gott om företaget? Viktigt, inte minst med tanke på behovet av att både behålla värdefull kompetens och attrahera nya talanger.

JAG SER FRAM EMOT att höra från dig. Låt oss prata om hur jag kan stötta just dig och/eller din verksamhet, fysiskt eller digitalt. Tillsammans hittar vi en bra och konstruktiv väg framåt.

 

OM INTE JAG har tid eller möjlighet att hjälpa till, rekommenderar jag med glädje någon av de skickliga konsultvänner jag har i mitt nätverk.

 INTERVJUER M.M.

INTERVJU i DN 27 september 2020

ARTIKEL SVERIGES KOMMUNIKATÖRER

Västra Götalandsregionen december 2022