Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap: från chef till förebild

Vill du skapa en arbetsplats som genomsyras av tillit, respekt och effektivitet? Då är kommunikativt ledarskap nyckeln.
Genom att vara en god förebild och prioritera tydlig kommunikation kan du skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare blir tryggare, mer engagerade och produktiva.

Jag har sett det gång på gång. All positiv förändring inom en organisation börjar alltid med kommunikation. Vi säger ofta att vi strävar efter en arbetsplats där människor känner sig trygga och respekterade. Det som ibland inte är lika uppenbart är att denna känsla av trygghet och respekt måste förankras i ledarskapet.


I dagens komplexa och ständigt föränderliga arbetsmiljö är goda och tydliga ledare en central faktor för att driva en organisation framåt. Oklarhet i ansvarsfrågor och mål leder ofta till osäkerhet och obalans. Vill vi ha ansvarstagande medarbetare, en hälsosam arbetsmiljö och kloka ageranden måste vi därför först och främst förstå vad det faktiskt innebär att ha kommunikativt ledarskap i vår specifika verksamhet.



Psykologisk trygghet — ledarskapets kärna


Den moderna ledaren behöver vara i ständig utveckling och vara nyfiken på personlig förbättring för att kunna erbjuda det ledarskap som organisationen behöver. Från att “bara” vara en chef har ledarskapet idag utvecklats till att omfatta rollen som förebild. Att leda andra genom att också själv leva efter företagets värderingar och principer är nödvändigt för att skapa en trovärdig, värdeskapande och pålitlig organisation. Det är också viktigt att förstå den enkla, men kraftfulla principen att skapa en känsla av närvaro, engagemang och omtanke gentemot medarbetare.


En enkel grundregel för hur du som ledare (eller kollega för den delen) skapar en känsla av närvaro, involvering och omtanke, är att löpande fråga dina medarbetare (inte minst när du leder på distans):


"Hur mår du?"
"Hur går det?"
"Hur kan jag stötta dig?"


Ingen vill följa en stressad ledare


Eftersom du som ledare fungerar som förebild och påverkar organisationens kultur, är det otroligt viktigt att du själv visar vägen till välmående. Ingen vill följa en stressad ledare och stress och oro smittar. Att du tar ansvar för ditt eget välmående kräver självinsikt. Mitt tips är därför att du löpande ställer samma frågor till dig själv:

”Hur mår jag?”
”Hur går det?”
”Vad behöver jag?”

Att sedan ha en öppen och tillitsfull dialog med din egen chef/ledare för att ge uttryck för de förutsättningar du behöver är nödvändigt. Hur ska du annars kunna leverera på ett optimalt sätt i verksamheten och vara en god förebild?


Självinsikt innebär utveckling


Kommunikativt ledarskap innebär att du behöver ha, eller träna på att få, självinsikt. Att vara öppen för egen utveckling är nyckeln till att förbättra sitt ledarskap. Det innebär att du aktivt söker feedback och återkoppling från medarbetare och kollegor för att anpassa ditt beteende och bli en ännu bättre chef, ledare och förebild. Ett annat konkret tips är därför att löpande ställa dig själv frågorna:

”Vet jag hur andra uppfattar mig?”
”Vad får detta för konsekvenser i de grupper och sammanhang jag är aktiv?”

Inom ramen för kommunikativt ledarskap är det viktigt att komma ihåg att ingen någonsin är perfekt eller "färdig". Det är snarare så att vi alla, om vi vill, är under konstant förändring och förbättring. Genom att vara öppna och nyfikna på möjligheter till förändring och personlig utveckling, kan vi sträva efter att stärka våra kommunikativa förmågor och på så sätt uppfattas som skickliga och kommunikativa ledare.





unsplash