OmEva Willstrand – utbildare, föreläsare, rådgivare och coach

Jag har över 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling från olika roller i verksamheter såsom Scandinavian Airlines, Saab Technologies och Lantmännen, såväl i ledande befattning som i specialistrollen.

Nu använder jag både min akademiska och operativt praktiska erfarenhet i kombination med forskningsbaserad kunskap för att erbjuda mina kunder specialistkompetens inom strategisk intern kommunikation.

Konsult

Som konsult har jag många uppdrag som processledare, facilitator, rådgivare och föreläsare inom områdena strategisk intern kommunikation, ledningskommunikation, kommunikationsutveckling och förändringskommunikation.


Jag utbildar chefer, projektledare och medarbetare inom både privat och offentlig sektor. Jag har även förmånen att hålla utbildningar i, till exempel, branschorganisationen Sveriges Kommunikatörers regi.


ICF-certifierad coach

Som ICF-certifierad coach på ACC-nivå* arbetar jag med Katalyserande Coachning.


Det handlar om att jag hjälper dig, din ledningsgrupp eller ditt team att hitta egna svar på vad du /ni vill och vad som ska till för att du/ni ska komma dit.

Det kan handla om privata och/eller professionella frågeställningar. Det kan handla om att lösa problem men också om att utveckla något som redan är bra.


Medveten kommunikation är min passion!

Välkommen att höra av dig och berätta mer om hur jag kan stötta dig och/eller din verksamhet.


Vad innebär Associate Certified Coach (ACC)?

Associate Certified Coach (ACC) Credential-innehavare är utbildade (60+ timmar) och erfarna (100+ timmar) coacher.

De har visat kunskap och framväxande skicklighet i tillämpningen av ICF:s kärnkompetenser, etiska regler och definition av coaching. Inkomsttagare visar ett engagemang för höga etiska standarder och har visat, genom noggrann bedömning, professionell kompetens i sitt arbete med kunder. ACC måste förnyas vart tredje år.

Låt oss utveckla er kommunikation tillsammans!

Mitt mål är att bidra till att ni utvecklar er verksamhets kommunikativa förmåga - vilket i sin tur bidrar till att ni når era mål.


Mitt motto - Gör det du säger att du ska göra!


Jag arbetar med handfasta och lättanvända metodstöd som bygger på forskningsbaserade teorier och praktiska erfarenheter.

"Eva var under två års tid interimchef för vår avdelning Culture & Communications på Swedish Match Europe Division. Det blev två väldigt bra år tillsammans med Eva då vi fick förmånen av att ta del av hennes gedigna erfarenhet och förmåga att på ett mycket strukturerat sätt leda avdelningen framåt.

Under åren blev Eva en självklar och mycket uppskattad kollega som med imponerande lojalitet och dedikation tog sig an alla uppgifter med stort och proffsigt engagemang!"

- Elisabeth Elvegård, Vice President Organization and Development på Swedish Match

"Eva har genomfört flera utbildningar hos oss som handlar om att stärka chefers kommunikativa förmåga.

Vi är mycket nöjda med Evas insatser och i de utvärderingar som vi har gjort ger deltagarna Eva högsta betyg för en stor kunskap, ett starkt engagemang och en lyskraft av sällan skådat slag. Jag kan verkligen rekommendera Eva."

- Marie Skeppstedt, Kommunikationsstrateg SJ

”Eva har arbetat med Koncernkontoret och i Västra Götalandsregionen vid flera tillfällen under senaste året.

Eva förmedlar budskapet om vikten av det Kommunikativa ledarskapet på ett fantastiskt sätt, hon skapade ett engagemang och intresse hos våra chefer genom att blandade teori, forskning med exempel från verkligheten som alla kunde känna igen sig i.

Ett av Evas budskap är att vi skapar trovärdighet när vi är vad vi gör och inte vad vi säger. Detta lyckades Eva själv med helt och hållet, en skicklig föreläsare som är entusiastisk, tydlig och samtidigt avslappnat, inbjudande och äkta. Det känns så tryggt att arbeta med Eva som visar stor lyhördhet för våra önskemål och är noga med sina förberedelser.”

- Lotta Dellback

HR-strateg Chefsutveckling på Koncernkontoret och center för chefsrekrytering. Västra Götalandsregionen

Vill du veta mer?


Jag har genom åren skrivit flera artiklar och deltagit i många intervjuer kring ämnet kommunikation och ledarskap. Klicka på länkarna nedan för att ta del av några av dem.

unsplash