Utbildning

Utbildning

Utbildning, workshops, facilitering


Jag varvar föreläsning, praktisk erfarenhet och forskningsbaserad teori, med reflektion och övningar. De anpassade utbildningarna utformas utifrån just er verksamhets behov.

Målet är att deltagarna ska stärka den egna kommunikativa förmågan och få enkla metoder att använda i arbetsvardagen. Jag erbjuder en inspirerande, engagerande och lustfylld utbildningsmiljö, oavsett om utbildningen hålls fysiskt eller i digitalt format.


Man och kvinna på utbildning

Exempel på ämnesområden jag utbildar inom:

 • Kommunikativt ledarskap (medvetet och tillitsbaserat)
 • Led på distans - anpassa beteende och teknik
 • Kommunikativt medarbetarskap
 • Skapa förutsättningar för en kommunikativ kultur
 • Led dig själv och andra
 • Ny som chef
 • Ledarskap för projektledare (leda utan att vara chef)
 • Förändringskommunikation
 • Mötesteknik
 • Feedback och det coachande förhållningssättet
 • Konflikthantering
 • Kommunikations- och beteendestilar (med avstamp i verktyget Extended DISC som jag är certifierad i)
 • Värdeskapande samverkan mellan HR och Kommunikation

”Eva har hjälpt oss att utveckla vårt samarbete mellan kommunikation och HR i Karlstads kommun. 2023 höll hon i en inspirerande utbildningsdag för samtliga medarbetare inom kommunikation och HR som blev mycket uppskattad. Eva lyckades skapa energi och glädje och dagen gav utrymme för diskussion om viktiga samverkansfrågor i ett framåtsyftande

perspektiv. Hon gav oss bra verktyg och kunskap om internkommunikation och ledarskap som kändes relevant och konkret för båda yrkesgrupperna och arbetsuppgifter. Vi kan varmt rekommendera Eva till organisationer som vill fördjupa samarbetet mellan HR och kommunikation och få samsyn kring viktiga utvecklingsfrågor. Kommunikation + HR = sant.”


 Katarina Äleklint, Kommunikationsdirektör Karlstads kommun

”Eva smittar med sin energi och sitt engagemang för ämnet hon föreläser om. En halvdag med Eva var som en uppiggande vitamininjektion konstaterade mina medarbetare.”


Elisabeth Lundin, Kommunikation ledning Region Halland

”Eva Willstrand visade en imponerande förmåga att förstå och anpassa sig efter våra behov och önskemål angående en workshop om strategisk intern kommunikation för kommunikatörer vid Lunds universitet. Hon levde upp till våra förväntningar på kursen på flera sätt.Eva lyckades också skapa en trygg atmosfär där alla kände sig välkomna att dela sina tankar och upplevelser, vilket resulterade i många ögonblick av insikt och förståelse.Efter avslutad kurs har flera av de 20 deltagarna uttryckt sin uppskattning för möjligheten att delta, och flera har betonat kursens betydelse för deras roll som kommunikatörer och dess bidrag till deras professionella utveckling.”


Cecilia Schubert, Kommunikatör (och organisatör för utbildningen)

Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultetens kansli

Så går det till när du bokar mig för ett uppdrag

Ni kontaktar mig och vi bokar in ett kostnadsfritt telefonsamtal eller ett Teamsmöte på 30-60 minuter.

Ni beskriver ert behov och vilken effekt ni önskar uppnå. Jag skickar därefter en offert. När vi är överens påbörjar jag produktion av upplägg. Vi stämmer av löpande tills ni är nöjda och trygga.

Vårt samarbete genomförs i den form och omfattning vi enats om. Fysiskt eller digitalt.

Jag ser fram emot att höra från dig!

Låt oss prata om hur jag kan stötta just dig och/eller din verksamhet, fysiskt eller digitalt. Tillsammans hittar vi en bra och konstruktiv väg framåt.

Vanliga frågor

Hur långt innan behöver man boka in ett uppdrag?

Kalender brukar vara den "trånga sektorn" så det är alltid bra att vara ute i god tid. Men självklart är ni välkomna även om det är med kort varsel. Har jag en obokad dag så är jag er!

Hur stora grupper kan man boka in?

Antalet deltagare kan variera under en utbildning. Jag rekommenderar dock grupper om cirka 15-30 personer. Detta för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för deltagarna. Då komer alla till tals och interaktionen deltagarna emellan blir fin. Med bra arrangemang, teknik och så kallad ö-sittning kan jag dock moderera både mindre och riktigt stora grupper vid behov.

Vilka språk utbildar jag på?

Jag håller utbildningar på både svenska och engelska.

Kan jag komma till er oavsett var ni har ert arrangemang?

Jag utbildar på det sätt ni önskar, digitalt eller fysiskt, där ni önskar. Jag fakturerar mina resor så jag tar mig dit ni vill, inom Sverige eller utanför.

Vilken typ av teknik, annan utrustning och sittning behövs?

Eventuellt en mikrofon (helst mygga) när jag utbildar en större grupp. Projektor och projektorduk. Blädderblock och tuschpennor om möjligt. Gärna sittning i så kallade öar om 4-7 deltagare per ö. Bra belysning och bra luft i lokalen gör upplevelsen bäst.