Utbildning

Utbildning

Utbildning, workshops, facilitering


Jag varvar föreläsning, praktisk erfarenhet och forskningsbaserad teori, med reflektion och övningar. De anpassade utbildningarna utformas utifrån just er verksamhets behov.

Målet är att deltagarna ska stärka den egna kommunikativa förmågan och få enkla metoder att använda i arbetsvardagen. Jag erbjuder en inspirerande, engagerande och lustfylld utbildningsmiljö, oavsett om utbildningen hålls fysiskt eller i digitalt format.


Exempel på ämnesområden jag utbildar inom:

 • Kommunikativt ledarskap (medvetet och tillitsbaserat)
 • Led på distans - anpassa beteende och teknik
 • Kommunikativt medarbetarskap
 • Skapa förutsättningar för en kommunikativ kultur
 • Led dig själv och andra
 • Ny som chef
 • Ledarskap för projektledare (leda utan att vara chef)
 • Förändringskommunikation
 • Mötesteknik
 • Feedback och det coachande förhållningssättet
 • Konflikthantering
 • Kommunikations- och beteendestilar (med avstamp i verktyget Extended DISC som jag är certifierad i)
 • Värdeskapande samverkan mellan HR och Kommunikation

"Eva Willstrand har arbetat som kursledare för oss under flera år och levererar alltid fantastiska resultat bland kursdeltagare. Förutom en gedigen generell kompetens inom strategisk kommunikation och internkommunikation i synnerhet har hon en enastående (outstanding) pedagogisk förmåga att engagera och aktivera grupper. Hon fångar deltagarnas intresse från allra första början och är en mycket god lyssnare.
Om jag kan rekommendera henne? Alla dagar i veckan!"


- Nilla Peterson, utbildningschef Sveriges Kommunikatörer

"Vi har anlitat Eva som föreläsare för vår chefsgrupp. Eva är en skicklig föreläsare med gedigen och bred kunskap inom kommunikationsområdet.

På ett engagerande och tydligt sätt konkretiserade hon relevanta frågor och utmaningar samt gav oss verktyg för att utveckla det kommunikativa ledarskapet."

- Ulf Lindblad, Vice President Human Resources Öhlins Racing AB

"Eva har genomfört flera utbildningar hos oss som handlar om att stärka chefers kommunikativa förmåga.

Vi är mycket nöjda med Evas insatser och i de utvärderingar som vi har gjort ger deltagarna Eva högsta betyg för en stor kunskap, ett starkt engagemang och en lyskraft av sällan skådat slag. Jag kan verkligen rekommendera Eva."

- Marie Skeppstedt, Kommunikationsstrateg SJ

Så går det till när du bokar mig för ett uppdrag

Ni kontaktar mig och vi bokar in ett kostnadsfritt telefonsamtal eller ett Teamsmöte på 30-60 minuter.

Ni beskriver ert behov och vilken effekt ni önskar uppnå. Jag skickar därefter en offert. När vi är överens påbörjar jag produktion av upplägg. Vi stämmer av löpande tills ni är nöjda och trygga.

Vårt samarbete genomförs i den form och omfattning vi enats om. Fysiskt eller digitalt.

Jag ser fram emot att höra från dig!

Låt oss prata om hur jag kan stötta just dig och/eller din verksamhet, fysiskt eller digitalt. Tillsammans hittar vi en bra och konstruktiv väg framåt.

Vanliga frågor

Hur långt innan behöver man boka in ett uppdrag?

Kalender brukar vara den "trånga sektorn" så det är alltid bra att vara ute i god tid. Men självklart är ni välkomna även om det är med kort varsel. Har jag en obokad dag så är jag er!

Hur stora grupper kan man boka in?

Antalet deltagare kan variera under en utbildning. Jag rekommenderar dock grupper om cirka 15-30 personer. Detta för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för deltagarna. Då komer alla till tals och interaktionen deltagarna emellan blir fin. Med bra arrangemang, teknik och så kallad ö-sittning kan jag dock moderera både mindre och riktigt stora grupper vid behov.

Vilka språk utbildar jag på?

Jag håller utbildningar på både svenska och engelska.

Kan jag komma till er oavsett var ni har ert arrangemang?

Jag utbildar på det sätt ni önskar, digitalt eller fysiskt, där ni önskar. Jag fakturerar mina resor så jag tar mig dit ni vill, inom Sverige eller utanför.

Vilken typ av teknik, annan utrustning och sittning behövs?

Eventuellt en mikrofon (helst mygga) när jag utbildar en större grupp. Projektor och projektorduk. Blädderblock och tuschpennor om möjligt. Gärna sittning i så kallade öar om 4-7 deltagare per ö. Bra belysning och bra luft i lokalen gör upplevelsen bäst.