Tjänster

Mina tjänster 

Genom skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, rådgivning och coaching kan jag stötta dig och/eller din verksamhet i att ta kommunikationen till nästa nivå, oavsett situation eller utmaning.

Eva Willstrand föreläsare, utbildare och ICF coach

Låter det här bekant?

Linjekommunikationen brister

Den så kallade linjekommunikationen fungerar inte som vi önskar. Ledarna hinner inte själva förstå budskapet innan de förväntas förklara det. Oklarheter, osäkerhet, spekulationer och en osynkad verksamhet blir följden.

Förtroendet för ledningen sjunker

Ledningen upplevs som "osynlig" och lever dessutom inte som de lär, med följden att medarbetarnas förtroende minskar.

Låg tillit och många missförstånd

Arbetsmiljön präglas av otydligheter, missförstånd och konflikter. De uppstår främst för att vi inte tar vårt kommunikativa ansvar utan istället antar...


Men tänk om...

Tid att översätta budskap ges

Där beslutet tas formuleras ett meningsskapande budskap. Det förmedlas sedan i ett forum där verksamhetens ledare förväntas ställa klargörande frågor. Detta för att i sin tur kunna förmedla budskapet vidare på ett korrekt och trovärdigt sätt. Effekten av beslut blir den som önskas.

Ledare "står på scen"

Ledare på alla nivåer förstår vilken viktig förebildsroll de har. De är trygga i att "stå på scen" och agera som kulturen lär. De gör det de säger att de ska göra, de är involverande och transparenta - på riktigt. Förtroendet för ledarskapet och verksamheten stärks.

Hög kommunikativ förmåga

Er arbetsplats präglas av att man "ställer klargörande frågor" istället för att anta. Ni tar alla ert kommunikativa ansvar. Alla ges möjlighet att träna upp den egna kommunikativa förmågan - högsta ledningen, ledarna och medarbetarna - i den ordningen.

Så här hjälper jag er att nå dit:

Utbildning


Under mina utbildningar varvas teoretisk och forskningsbaserad föreläsning, reflektioner och övningar. Jag skapar en trygg miljö där deltagarna vill bjuda på sina individuella reflektionen.


Den gemensamma dialogen mellan deltagarna ger möjlighet för dem att lära av varandra. Målet är att ge deltagarna konkreta tips, en gemensam terminologi och plattform – och att ha roligt.


Föreläsning


Under föreläsningen varvas teoretisk och forskningsbaserad föreläsning med eventuell reflektion. Syftet med en föreläsning är att inspirera deltagarna till att vilja vidareutveckla den egna kommunikativa förmågan.


Deltagarna får konkreta tips och starten till en gemensam terminologi och plattform. Det ska vara lustfyllt och engagerande att delta.



Rådgivning/Coaching


Jag stöttar som rådgivare vid strategiska och taktiska interna ledar- och kommunikationsutmaningar.


Som certifierad coach hjälper jag dig, din ledningsgrupp eller ditt team att hitta egna svar på vad du/ni vill och vad som ska till för att du/ni ska komma dit. Det kan handla om privata och/eller professionella utmaningar, men också om att utveckla något som redan är bra.


"Eva Willstrand har arbetat som kursledare för oss under flera år och levererar alltid fantastiska resultat bland kursdeltagare.
Förutom en gedigen generell kompetens inom strategisk kommunikation och internkommunikation i synnerhet har hon en enastående (outstanding) pedagogisk förmåga att engagera och aktivera grupper. Hon fångar deltagarnas intresse från allra första början och är en mycket god lyssnare. Om jag kan rekommendera henne? Alla dagar i veckan!"

- Nilla Peterson, utbildningschef Sveriges Kommunikatörer

"Vi har anlitat Eva som föreläsare för vår chefsgrupp. Eva är en skicklig föreläsare med gedigen och bred kunskap inom kommunikationsområdet.
På ett engagerande och tydligt sätt konkretiserade hon relevanta frågor och utmaningar samt gav oss verktyg för att utveckla det kommunikativa ledarskapet."

- Ulf Lindblad, Vice President Human Resources Öhlins Racing AB

"Eva har hjälp mig som rådgivare under ett mycket tufft chefsuppdrag att hitta nycklarna till förbättrad kommunikation till medarbetare i alla led. Samtidigt har hennes kompetens och positiva energi stärkt och utvecklat mitt eget ledarskap. Stort tack!"

- Karin Svalgård, Verksamhetschef på Akutkliniken, NLN, Landstinget Sörmland

Så här går det till när du bokar

mig för ett uppdrag

Ni kontaktar mig och vi bokar in ett kostnadsfritt telefonsamtal eller ett Teamsmöte på 30-60 minuter.

Ni beskriver ert behov och vilken effekt ni önskar uppnå. Jag skickar därefter en offert. När vi är överens påbörjar jag produktion av upplägg. Vi stämmer av löpande tills ni är nöjda och trygga. 

Vårt samarbete genomförs i den form och omfattning vi enats om. Fysiskt eller digitalt.

Jag ser fram emot att höra från dig!

Låt oss prata om hur jag kan stötta just dig och/eller din verksamhet, fysiskt eller digitalt. Tillsammans hittar vi en bra och konstruktiv väg framåt.

unsplash